Vad är Healing


VAD ÄR HEALING?Vad kan healing hjälpa dig med?

  • Ge avlappning och bättre sömn
  • bättre immunförsvar
  • lindring vid kronisk värk
  • höjer smärttröskeln
  • sänker blodtrycket
  • sänker stressnivån
  • aktiverar kroppen självläkande förmåga
  • frigör blockeringar i energikroppen


" För att ett läkande ska bli bestående krävs en aktiv förändring på 3 plan:

Fysiskt - tankemässigt och känslomässigt." 
"Healing är att arbeta med kärlekskraften -

kanaliserad genom terapeuten till klienten i ett underbart samspel!"Ring Nu!

070 9770715

Copyright @ All Rights Reserved HÄLSOflow 2018


Vad är healing?

 

Healing

är ett engelskt ord som betyder ”läkning” att göra hel eller hela. Det har funnits i urminnestider och förr var healing mer naturligt än vad det är idag. Healing är den älsta formen av läkande för både kroppsliga och själsliga symptom. Healing är ingen form av magi, övernaturligt eller förknippat med religion. Det är ett kärleksfullt komplement som stödjer och stärker kroppens och själens självläkande processer.

Healing kan förekomma medvetet eller omedvetet och kan ske med beröring eller

utan beröring.

Det centrala i omedveten healing sker i mötet mellan människor där det uppstår en hjärtkontakt. Det sker dagligen utan att vi nödvändigtvis är medvetna om det. Alla har vi i vår omgivning människor som vi blir upplyfta och berikade av att vara i deras närhet, de skänker glädje, frid, harmoni och är ärliga, tålmodiga och har stor medkänsla för andra människor oavsett brister. De har en energigivande inverkan på oss, vi känner oss värdefulla, trygga och jämlika i deras närhet.

De har healingkraften naturligt i sig.


Medveten healing utan beröring

Denna form av healing kan alla använda både i vanlig medmänsklig kontakt mellan människor och i terapeutiska situationer. Medveten healing är ex när man försöker hjälpa någon att se sin situation ur ett annat perspektiv - på ett positivt sätt. Man lyssnar in och hjälper utan att döma.


Medveten healing med beröring

är när man som terapeut överför energi och genom handpåläggning förstärker den egna självläkande förmågan hos klienten. När vi berör den fysiska kroppen, berör vi samtidigt det eteriska skiktet hos auran.  Via beröringen kommer vi åt de eteriska strömmarna, punkterna, centren och immunförsvaret och kan på så vis påverka självläkningsförmågan och frigöra blockeringar för att få igång flödet i energikroppen. När vi medvetet väljer att använda kunskapen om energi och healing på andra kallas det medveten healing.

Under en healingsession använder terapeuten dessutom sig av sin intuitiva förmåga och kan på så sätt få information som kan vara till hjälp för klientens situation. Det är då vi blir medvetna om orsaken till vår obalans vi kan börja arbeta med den förändring som krävs för att börja må bättre.


Healing är en form av energiarbete.

Vad är då energi ur en healingterapeuts synvinkel?

Vi och allting runtomkring oss består av energi. Atomer bildar molekyler som bildar cellar som bildar organsystem osv. Även luften vi andas består av energi. Saker vi inte kan se med blotta ögat består av energi. All energi är information. Våra tankar och känslor är också energi.

När man pratar om energi som helhet inom healing är det livskraften man menar. Vissa kulturer kallar den för Prana, Ki eller Chi. Inom vår filosofi bär allt levande på energi, även växtligheten. Du hittar livskraften i de 4 elementen: Jord – Vatten – Luft – Eld men även inom vår Ande som är det 5:e elementet.

Anden bär på den universella livskraften och är vår kontakt uppåt men även utåt och neråt till allt runtomkring. Alla elementen lever i symbios och bär kraft genom varandra. Eld måste ex få syre (luft) för att överleva, jorden måste få vatten och syre för att växtligheten ska spira osv. Även stenar och kristaller bär på lagrad energi.


Allt levande och växtlighet har ett energifält runtomkring sig – Aura. Auran är den som fångar upp energin och fördelar den vidare in till den fysiska kroppen, genom chakrana och energikanalerna, vidare till organ – muskler – celler så att allt fungerar som en helhet.

Vad är Aura?

Aura betyder utstrålning och är kroppen osynliga anatomi. Auran är ett energifält som finns runtomkring allt levande.

Auran är holografisk och i ständig rörelse. Den förändras utefter hur vi mår fysiskt och psykiskt. I vår aura kan man avläsa det mesta om en människa. Livshistoria, personlighet, känslor, tankar osv. Du fångar upp och sänder ut både information och livsenergi genom auran med hjälp av dina chakran.

Vad är chakra?

Chakra betyder hjul på sanskrit och är ett energihjul som omvandlar eterisk energi till fysisk. Det finns en inåtgående spiral som hämtar energi och en utåtgående spiral som ger ut energi. Med energi som begrepp menar vi livskraft.

Chakrahjulen snurrar på i olika hastigheter som skapar en svängning som bildar elektromagnetiska fält. Svängningen avger en vibration som skapar olika färger och toner beroende på hastigheten. Dessa toner kan höras på olika frekvenser. Du har kanske hört talas om att chakrana har olika färger och du hittar förklaringen här ovan.

Energin som tas in genom kroppens chakra leds vidare genom meridianer som är energikroppens blodomlopp. Chakrana och meridianerna är kopplade till olika körtlar och organ.

Det är svårt att förklar HUR healing fungerar men tänker man ur en kvanfysikers ögon skulle förklaringen kunna låta så här:

 

" - Energi är ex. ljus, värme, ljud, magnetism, kemisk och elastisk energi som alla består av vibrationer/frekvenser/toner. Vår kropp består till huvudsak av 60 – 70 % vatten och vatten leder ström/energi. Kroppen har dessutom spiralformade strukturer vilket gör dem elastiska och har bra resonans egenskaper. De kan lätt sättas i svängning genom en vibration/frekvens/ton. Påverkar du kroppen genom att tillföra ex healing som är en form av energi så ger det svängningar/vibrationer och på så sätt kan kroppen få en skjuts framåt och börja sätta igång och läka sig själv. Detta kan också förklara hur distanshealing kan fungera. Om man utgår från att våra tankar är energi som skapar en vibration som sedan riktas till en speciell person, fångar vår kropp upp denna vibration genom just sin resonansegenskap. Våra kroppar är levande nätverk och alla celler kommunicerar med varandra. Kroppen är holografiskt organiserad. Informationsöverföringen sker både mekaniskt och genom direkt kontakt."

   

”Healing är att arbeta med kärlekskraften enligt naturens lagar,

kanaliserad genom terapeuten till en mottagande levande varelse.”

Avbokning

Vid försening från kunds sida, kortas behandlingstiden med motsvarande tid. Om du måste avboka, skall detta göras senast dagen innan. Avbokningar senare än 24 timmar före behandling, debiteras med 100% via faktura.

Betalning

Sker kontant eller via swish då jag inte tar betalkort.