Hypnossessioner

HYPNOS SESSIONER

Hypnoterapi

Hypnoterapin är värdefull när du vill skapa djupare bestående förändringar i ditt liv - när du vill arbeta med djupgående personlig utveckling för att få bestående resultat! I hypnoterapin arbetar vi med känslor. Du kommer i kontakt med orsaken till din känsla som skapat dina problem och genom min vägledning som hypnosterapeut kan du få förståelse till varför du reagerar på det sätt du gör. Genom förståelsen kan vi ändra på det beteende som känslan skapat.

I sessionen ingår olika delmoment såsom:

  • Regression -     Vi går tillbaka för att hitta orsaken till dina problem.
  • Processterapi - Vi skapar förståelse och frigör låst energi.
  • Förlåtelse -        Genom förlåtelse skapas den ultimata frigörelsen.
  • Progression -    Vi bygger upp en ny livskarta.


Första sessionen tar 1 1/2 - 2 timmar och efterföljande sessioner 1 - 11/2 timme.


Hur många gånger det tar att nå resultat är beroende av hur mottaglig du är för hypnos och hur mycket du tillåter dig att släppa taget och följa med i processen. Men det blir lättare och lättare ju mer du övar på självhypnos!

Pris:

Första sessionen        1200 kr

Andra sessionen          1000 kr


         

Vilka känslor kan man arbeta med?

Ångest - Depression - Beroende - Fobier

Rädslor - Stress - Övervikt - Ätstörningar

Sömnproblem - Svartsjuka - Ilska  - Sorg

Skuldkänslor - Kontrollbehov - Stammning

Utmattningssymptom - Olika trauman

Öka självkänslan/självförtroendet m.m.


Det kan hjälpa dig med att ge dig ökad säkerhet i föräldrarollen, arbetslivet och i vardagen.

 

Vill du sluta röka eller snusa? Hypnos kan hjälpa dig med det också!

Tidigare liv terapi

Spirituell Hypnos Terapi – Tidigare liv

Har vi levt på jorden tidigare?

Genom en tidigare liv resa får du möjlighet att uppleva tidigare inkarnationer där du levt i annan skepnad än vad du är idag. Du reser genom tid och rum och besöker platser och olika tidsepoker. Var du hamnar i en tidigare liv resa bestämmer ditt sinne. Oftast upplever man ett liv som har betydelse för det liv man lever idag.

Du får en djupare förståelse för vem du är och det nuvarande livet kan få en större mening.

Du får också en ny syn på döden när du förstår att livet fortsätter trots att kroppen försvinner. Kroppen är själens boning. Du är en själ med en kropp.

Ibland kan en tidigare liv resa göra så att symptom som du har i detta livet frigörs för att du förstår vad som orsakat dem. Gammal karma försvinner och du får förståelse för varför vissa människor eller platser triggar dig i detta livet.

En del upplever tillståndet mellan våra jordeliv, träffar guider, änglar eller nära och kära som inte finns längre. Oftast besöker du ett liv per session men man kan även resa mellan olika liv i samma session för att ex. hitta en röd tråd till symptom man har i nuvarande liv.

Pris:

Första sessionen     1200 kr

Andra sessionen       1000 kr
Den Spirituella Resan

Spirituella resan är en form av hypnos som tar dig med på en resa in i din själs boning. Den öppnar upp för en djupare förståelse på ett själsligt plan och ökar ditt andliga medvetande. Många som provat denna form av hypnos berättar om en healande känsla i kropp och själ. En upplevelse som förändrar ditt sätt att se på hela din tillvaro.

Under denna session är det bara du som sätter gränserna. Här kan du utforska både din inre kärna som den ljusvarelse du är och det ställe som andliga personer benämner som universums källa och som har svaren på allt du vill veta!Pris:

Första sessionen       1200 kr

Andra sessionen        1000 krCopyright @ All Rights Reserved HÄLSOflow 2018