Vad är hypnos

VAD ÄR HYPNOS?

Hör av dig för en gratis konsultation idag!

Ring 070 9770715

Vad kan hypnos hjälpa dig med?

Hypnos kan hjälpa dig med olika

grundtillstånd såsom:

Ångest – Depression – Beroende – Övervikt  Ätstörningar – Fobier – Rädslor – Oro -   Ängslan – Stress –  Sömnproblem - Ilska – Skuldkänslor – Kontrollbehov -  Stärka självkänslan – Svårigheter att slappna av -

  Stärka självförtroendet - Svartsjuka - Utmattningssyndrom – Prestationskrav - Ökade idrottsprestationer - Trauman - Stamning - Sorg m.m.


Det kan hjälpa dig med att ge dig ökad säkerhet i föräldrarollen, arbetslivet och i vardagen.


Vill du sluta röka eller snusa? Hypnos kan hjälpa dig med det också!


Hypnos är godkänd som Friskvård


Välkommen att utnyttja dina förmåner hos oss!Ring Nu!

070 9770715

Copyright @ All Rights Reserved HÄLSOflow 2018

Vad är hypnos och hur funkar hypnoterapi?


Många tycker hypnos verkar läskigt och har olika föreställningar kring vad hypnos är och kan vara. Förmodligen har man fått den erfarenheten från media eller tv där man sett hur någon står över en person med en klocka framför ögonen och får personen till att utföra precis vad som helst. Detta är en sanning med modifikation då man inte kan hypnotisera någon utan dess egen vilja. Du bestämmer själv över din hypnos!


Vad är Hypnos?

Hypnos är ett naturligt tillstånd som vi alla går in och ur varje dag - precis innan vi somnar och innan vi vaknar. Tillståndet kan jämföras med känslan av att dagrömma. Du drömmer dig bort till ett semesterminne eller någon annan behaglig plats, fiktiv eller verklig, där du kanske upplever bilder i ditt inre, känner känslor i kroppen och upplever dofter. Det blir som en film som spelas upp i ditt inre. Du har säkert varit med om att du kör bil eller är ute och går och plötsligt är du framme dit du skulle utan att förstå hur du tog dig dit. Detta kallas för vakenhypnos.

Man kan även jämföra känslan av hypnos med när du läser en bra bok och riktigt lever dig in i handlingen. Du kan fortfarande höra allt runtomkring dig men är så fokuserad på handlingen i boken att du inte vill sluta att läsa.

All hypnos är egentligen självhypnos - ett tillstånd du själv skapar. Med det menas att det är du som styr över din kropp och dina sinnen och man kan aldrig göra något utan din vilja. Du måste tillåta dig själv att bli avslappnad och lämna över kontrollen till hypnosterapeuten och känna dig trygg i processen.

Ju mer du tillåter dig att slappna av och följa med i upplevelsen desto bättre blir resultatet och du blir mästaren i ditt liv!


Vad är Hypnoterapi?

Hypnoterapi kan vara värdefull för dig som vill arbeta med djupgående personlig utveckling för att få bestående resultat. Kanske lider du av ångest - oro - rädsla eller har någon form av fobi - beroende - prestationskrav? Alla dessa negativa känslor/beteenden begränsar den du innerst inne vill vara. Ibland begränsar vi oss till den grad av vi slutar att göra saker vi tycker om. Har du ångest undviker du kanske platser eler situationer som du tror utlöser din ångest - har du fobi så undviker du att göra vissa saker osv. Hjärnan och våra sinnen påverkar och styr över vårt liv utan att vi tänker på det. Men när det börjar begränsa oss - det är då hypnoterapi kan vara värdefull.

Hypnoterapi är en terapiform där man arbetar med känslor. Genom att använda hypnos som hjälpmedel kan vi tillsammans hitta orsaken till de känslor som skapat dina symptom och som gör att du reagerar på ett oönskat sätt. I hypnoterapin går vi tillbaka för att hitta den händelse som skapat dina problem från allra första början - oftast som ett litet barn. Som barn upplever man världen annorlunda än som vuxen och ibland räcker det med att någon i omgivningen skriker till när det kommer en spindel krypandes och barnets undermedvetna sinne lär sig att spindlar  är farliga. Som vuxen vet du att spindlar inte är farliga men kan inte styra över det beteende/känsla som ditt undermedvetna sänder ut. När du som vuxen kommer i kontakt med den händelse som skapat din oönskade känsla/ symptom kan du förstå varför du reagerar som du gör. Genom förståelsen kan vi sedan ändra på det beteende som känslan skapat.

För att förstå mer ska vi titta lite på hur våra sinnen fungerar.


Hur våra sinnen fungerar:

Våra sinnen är uppdelade i 3:

 Vårt omedvetna sinne -  Vårt medvetna sinne - Vårt undermedvetna sinne

Det omedvetna sinnet står för våra instinkter och ser till så vår kropp fungerar utan att vi behöver tänka på det. Det styr också över våra reflexer. Många kallar även detta sinne för reptilhjärnan.

Det medvetna sinnet representerar endast 5 % av våra dagliga handlingar. Det tar lång tid på sig och är trögt. Det håller koll på allt som händer här och nu såsom vardagliga sysslor, namn, nummer, arbete m.m. Det är detta sinne som skapar våra tankar.

Det undermedvetna sinnet representerar 95 % av dina dagliga handlingar och är blixtsnabbt. Det är 1 miljon gånger snabbare än ditt medvetna sinne och är det mest kraftfulla. Här lagras all din kunskap och dina minnen. Det kan inte skilja på fantasi eller verklighet utan utför bara ett inlärt mönster. Om inlärningen gått ”fel” från början så utför det undermedvetna handlingen fel och oönskade känslor uppstår. Ex. Ett barn ser en spindel. Samtidigt så skriker någon i omgivningen till så barnet blir rädd, Barnet har lärt sig att förknippa spindeln med rädsla och en spindelfobi är född. Som vuxen vet du att spindlar inte är ”farliga” men det undermedvetna har programmerats till att känna rädsla när du ser en spindel och du kan inte styra över den känslan som det undermedvetna sänder ut.

Det finns ett uttryck inom hypnos terapin som säger – ”Det som är programmerat med ett barnasinne måste plockas bort med ett barnasinne” och kanske börjar du nu förstå hur hypnoterapin funkar. Med hypnos kan du gå tillbaka till händelsen och omprogrammera det undermedvetna till att utföra handlingen rätt.

Med insikter följer kunskap och du kan Agera istället för att Reagera!


 Hypnos ett kraftfullt verktyg när du vill uppnå djupgående förändringar!

Med hypnos hittar vi orsaken till de känslor som skapat dina symptom och löser upp den instängda energi som skapat problem. Du går dörbi och släpper det kritiska, analytiska och rationella tänkandet och lär om på en undermedveten nivå, det är där styrkan sitter i denna terapiform. Vi arbetar bakåt för att hitta orsaken till dina symptom och när du väl förstått det går vi framåt och förstärker din nya kunskap så att blockeringen kan släppa och du kan bli symptomfri. Det är du som gör arbetet - hypnosterapeuten finns med och vägleder dig i processen. Du har själv kontrollen och bestämmer själv över ditt hypnotiska tillstånd. Du är hela tiden vaken men fullständigt avslappnad och mottaglig.


Självhypnos - ett verktyg att använda som stressterapi

Du kan lära dig självhypnos - både för att lättare kunna genomgå hypnoterapi men även för att använda som ett enkelt hjälpmedel när du vill varva ner och slappna av.Självhypnos förbättrar ex. din sömn och sänker stressnivån. Självhypnosgrupper finns att delta i -  i syfte som stressterapi och många arbetsgivare har idag tagit fasta på hur viktigt det är att deras anställda mår bra på insidan och klarar av den stressnivå som det oftast finns idag både på arbetsplatserna och i vårt samhälle.

Du får prova självhypnos GRATIS hos mig på praktiken och kan även anmäla ditt intresse till mina löpande självhypnosgrupper.

Dessutom får alla mina klienter tillgång till ljudfiler med självhypnos att lyssna på!

Välkommen att boka tid!

Jag ser fram emot att få träffa dig!Avbokning

Vid försening från kunds sida, kortas behandlingstiden med motsvarande tid. Om du måste avboka, skall detta göras senast dagen innan. Avbokningar senare än 24 timmar före behandling, debiteras med 100% via faktura.

Betalning

Sker kontant eller via swish då jag inte tar betalkort.