Boknings villkor

Boknings villkor

Boknings villkor


När du bokar en plats på antingen cirkel , workshops eller kurs hos HÄLSOflow gäller följande:


Anmälan till kurser, cirklar och workshops hos HÄLSOflow sker via telefon, Messenger eller e-post.

Anmälan är bindande.

En faktura skickas ut via mail eller Messenger och bör vara inbetald senast 10 dagar innan kursstart. Vid försenad inbetalning tillkommer dröjsmålsränta med 12%.

Vid cirklar betalas en terminsavgift som skall vara inbetald senast 2:a gången. Möjlighet finns att dela upp terminsavgiften till 2 tillfällen. (Detta görs upp med HÄLSOflow innan cirkelstart.)


Din investering för workshop/kurser/cirklar avser privatpersoner och inkluderar moms. För företag tillkommer 25 % på priset.


Om du måste avboka din plats gäller följande:

Avbokning ska ske skriftligt. Som avbokningsdag räknas det datum då HÄLSOflow, via e-post, Messenger eller vanlig post, mottagit avbokningen.

Om avbokningsdag infaller 30 dagar eller mer före kursstart debiteras en administrationskostnad på 20% som anmälningsavgiften är på -  resterande belopp återbetalas.

Vid avbokning med mindre än 30 dagar innan kursstart, workshops eller cirkelstart återfås din investering minus administrationskostnad endast vid uppvisande av giltigt läkarintyg pga. Sjukdom som gör att du ej kan deltaga.

När väl cirkel, kurs eller workshop startas har du förbundit dig att deltaga och om du sedan väljer att hoppa av är du skyldig att betala in hela beloppet för både kurser, workshops samt cirklar.

(Detta för att du uppbär en plats – har bokat en plats som någon annan istället kunde fått.)


Vid mindre deltagare än 4 förbehålles rätten att ställa in workshopen/kursen och hela summan återbetalas.

Vi cirklar gäller: vid mindre än 8 deltagare förbehålles rätten att ställa in och hela summan eller resterande belopp återbetalas.


När du bokat plats har du godkänt dessa villkor.


Företagen som arrangerar innehar F skatt och är momsregistrerade.
Copyright @ All Rights Reserved HÄLSOflow 2018